loader

Litters - Legla

Over here at Sarah Lee’s Pack we take breeding very seriously.
Our mission is to breed healthy and beautiful puppies that will be typical to this fantastic breed both as character and good looks - perfect pets and champion dogs.We follow world trends in veterinary care, food, nutrition and overall beagle wellbeing.
All our dogs have genetic tests and we can guarantee that none of our puppies will be MLS, NCCD or Factor 7 affected. Further to that, our dogs and puppies live with us in our home, under constant care and in most modern environment adjusted to beagle needs.
Puppies will be healthy, socialized with other dogs, people and children. We follow latest recommendations regarding whelping and care, vaccination program and puppy nutrition.
We plan to be here for many successful years, always available to our friends and new owners of our beautiful puppies.

Puppies are here!!!
6 boys and 2 girls
DOB 11. June 2015.
Sire MULTI CH Fonteposca's Dance With the Wolves
Dam INT CH MULTI CH Sarah Lee Member of Snoopy Gang
Puppies are MLS and NCCD hereditary CLEAR!
Pedigree of the puppies is available here!
Follow puppy story here!
For more informations and reservations please contact us.

U Čoporu Sare Lee odgajanje pasa shvatamo ozbiljno.
Naša ideja je odgajanje ydravih i lepih štenaca tipičnih za ovu prelepu rasu kako karakterom tako i dobrim izgledom - savršene ljubimce i šampionske pse.
Pratimo poslednje svetske trendove vezane za veterinarsku negu, ishranu i ukupnu dobrobit biglova. Svi naši psi genetski su testirani i možemo garantovati na da neće obolote od MLS, NCCD i Faktor 7 genetski prenosivih bolesti tipičnih za biglove. U nadopunu tome, naši psi i štenci žive sa nama u našem domu, uz konstantu pažnju u najmodernijem okruženju prilagođenom njihovim potrebama.
Štenci će biti zdravi, socijalizovani sa drugim psima, ljudima i decom. Pratimo poslednje preporuke u vezi sa trudnoćom, podizanjem štenaca i programom vakcinacije kao i sa ishranom štenaca.
Planiramo da se mnogo uspešnih godina bavimo odgojem, uvek na raspolaganju našim prijateljima i budućim vlsnicima naših štenaca.

Štenci su tu!!!
6 dečaka i 2 devojčice
Rodjeni su 11. Juna 2015.
Otac MULTI CH Fonteposca's Dance With the Wolves
Majka INT CH MULTI CH Sarah Lee Member of Snoopy Gang
Štenci su nasledno negativni na MLS i NCCD!
Pedigre štenca možete pogledati ovde!
Pratite priču o štencima ovde!
Za više informacija i rezervacije slobodno nas kontaktirajte..


SARAH_litter2.jpg


Powered by WebExpress